Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Miasta i Gminy Serock

Szanowni Państwo,

W trosce o poprawę jakości powietrza gmina Serock rozpoczyna obowiązkowe badania ankietowe WSZYSTKICH gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie posiadanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Zadanie pod nazwą „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i gminy Serock” realizowane jest  przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. (obowiązek wykonania inwentaryzacji wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu)

Inwentaryzacja będzie prowadzona do listopada 2021 r. przez wyłonioną w przetargu firmę Market Research World z siedzibą w Gliwicach. Ankieterzy, wyposażeni w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu, odwiedzą wszystkie punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie celem dokonania spisu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami drogą telefoniczną.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i zostawić go w Urzędzie Miasta i Gminy Serock przy ulicy Rynek 21 w specjalnie przygotowanym pojemniku – urnie z logo „MIWOP MAZOWSZE” i napisem „INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA”, który znajduje się przy wejściu głównym do urzędu. Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej
niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

WYKONAJ SPIS SAMODZIELNIE – zajmie to 2 minuty.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety online, dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.zrodlaciepla.serock.pl lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii (22) 230 21 07.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu drogą elektroniczną na adres: smog@mrw.org.pl lub pod numerem telefonu: (22) 230-21-07.